تاریخ : شنبه 23 آذر 1392 | 09:47 ب.ظ | نویسنده : آسمان
تا دست به قلم می برم تو تمام واژه ها میشوی
با یک واژه
چگونه من خط خطی کنم تورا؟!