تبلیغات
عـشـق 74 - تمــ ـ ـام بلــ ـ ـوزم را ..
تاریخ : دوشنبه 25 آذر 1392 | 11:37 ب.ظ | نویسنده : آسمان

تمــ ـ ـام بلــ ـ ـوزم را


مـ ـی شـ ـکافـ ـم


کـ ـه بــ ـ ـادبـ ـ ــادکــ ـ ـم


تــ ـ ـا شهـ ـر تـ ــ ـو برسـ ــ ـد