تاریخ : سه شنبه 15 بهمن 1392 | 04:44 ب.ظ | نویسنده : آسمان
محراب


تهی بود و نسیمی‌.
سیاهی بود و ستاره ای


هستی بود و زمزمه ای‌.
لب بود و نیایشی‌.
«من» بود و «تو» یی‌:
نماز و محرابی‌.