تاریخ : پنجشنبه 7 آذر 1392 | 01:33 ق.ظ | نویسنده : آسمان


از بزرگی پرسیدم خیلی سخت میگذرد چه باید کرد ؟ گفت خودت

 که می گویی سخت میگذرد ، سخت که نمی ماند پس خدا راسپاسکه میگذرد و نمی ماند