تاریخ : شنبه 13 مهر 1392 | 07:27 ب.ظ | نویسنده : آسمان


بی خبری

بی پایان ترین خبری است

که از تو میرسد این روزها ...!


تاریخ : یکشنبه 7 مهر 1392 | 04:25 ب.ظ | نویسنده : آسمان


جشنواره بزرگ

تا ظهور صلواتتاریخ : جمعه 5 مهر 1392 | 05:54 ب.ظ | نویسنده : آسمان

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل ...