تاریخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395 | 05:01 ب.ظ | نویسنده : آسمان
بهانه ها را رها کنید :

اگر دوست دارید زندگی رویایی خود را خلق کنید, پس تصمیم دارید صد در صد مسئولیت زندگی خویش را نیز بر عهده بگیرید.

این یعنی رها کردن تمامی بهانه ها, تمامی داستان های قربانی شدن, تمامی دلایلی که چرا نمی توانید و چرا تا کنون نتوانسته اید, 

تمامی سرزنش کردن های شرایط بیرونی, شما باید همه این ها را برای همیشه رها کنید.

گذشته, گذشته است.


تنها چیزی که مهم است این است که از این لحظه به بعد شما انتخاب کنید, 

طوری عمل کنید انگار شما صد در صد مسئول هر چیزی هستید که برایتان اتفاق می افتد یا نمی افتد.


برچسب ها: بهانه، رهایی، گذشته، زندگی رویایی، آسمانی،

تاریخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395 | 04:58 ب.ظ | نویسنده : آسمان
لقمان حکیم پسر را گفت: امروز طعام مخور و روزه دار و هر چه بر زبان راندی بنویس. شبانگاه همه آنچه را که نوشتی بر من بخوان انگاه روزه ات را بگشا و طعام خور.
شبانگاه پسر هر چه نوشته بود خواند. دیر وقت شد و طعام نتوانست خورد. 
روز دوم نیز چنین شد و پسر هیچ طعام نخورد. 
روز سوم باز هر چه گفته بود نوشت وتا نوشته را برخواند آفتاب روز چهارم طلوع کرد و او هیچ طعام نخورد. 

روز چهارم هیچ نگفت شب پدر از او خواست تا کاغذها بیاورد و نوشته ها برخواند. پسر گفت: امروز هیچ نگفته ام تا برخوانم. 
لقمان گفت: پس بیا و از این نان که در سفره است بخور و بدان که روز قیامت آنان که کم گفته اند چنان حال خوشی دارند که اکنون تو داری.برچسب ها: لقمان حکیم، داستان آموزنده،

تاریخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395 | 04:55 ب.ظ | نویسنده : آسمان
از نژاد چشمه باش

بگذار آدم ها تا میتوانند

ســنگ باشند

 مـهـم این است

که تو جاری باشی

و از آنها بگذری 

خوشبخت کسی هست که

شکوه رفتارش

آفریننده‌ی لبخند برلب‌های

دیگران باشد...