تاریخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395 | 04:55 ب.ظ | نویسنده : آسمان
از نژاد چشمه باش

بگذار آدم ها تا میتوانند

ســنگ باشند

 مـهـم این است

که تو جاری باشی

و از آنها بگذری 

خوشبخت کسی هست که

شکوه رفتارش

آفریننده‌ی لبخند برلب‌های

دیگران باشد...